home
Keurmerk Goede Grond is een onafhankelijk keurmerk voor potgrond en is ontwikkeld
om de kwaliteit en gebruiksveiligheid van het product te waarborgen. Maar dat is niet
alles, ook maatschappelijk verantwoord ondernemen, mileuaspecten en verantwoording
van product- en productbeheersing zijn onderdeel van het keurmerk. Op deze site vindt
u in het kort alle relevante informatie over het Keurmerk Goede Grond. 

home copy copy